проблем със изкарване на сървър статистика

Тук ще се местят вече прегледаните теми с проблеми и въпроси с програмирането.
1 мнение • Страница 1 от 1
Разширено търсене
Извън линия

redfire81

Аватар
Support
Support
Теми: 18
Мнения: 49
Discord: redfire#5005
Пол: Мъж
OS: Windows
ISP: ProNetBg

Така .. това е банер генератор за цс сървъри но след като добавя ип-то не иска да ми изкара картинките .
ето и двата кода
Код за потвърждение: Трябва да си влязъл в системата, за да можеш да виждаш линковете
<?php
$random_number = rand(1, 5);
$random_banner[1] = 'Колко е 18-9';
$random_banner[2] = 'Колко е 5+4';
$random_banner[3] = 'Колко е 8+1';
$random_banner[4] = 'Колко е 2+7';
$random_banner[5] = 'Колко е 15-6';

	function validateIpAddress($ip_addr) {
		
		if(preg_match("/[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\:[0-9]{1,5}/",$ip_addr)) 
		{
			return true;	
		}
		else {	
			return false;
			
		}
	}
?>
	<fieldset><legend>Статистиката съдържа само играта:Counter-Strike 1.6</legend><form action="" method="post"><label for="input-two" class="float"><strong>IP Адрес:</strong></label><br />
		<input class="inp-text" name="ip" id="input-two" type="text" size="30" />
		<br /><label for="input-two" class="float"><strong><?PHP echo $random_banner[$random_number]; ?></strong></label><br />
		<input class="inp-text" name="code" id="input-two" type="text" size="30" />
		</fieldset>
		<p><input class="buttona" type="submit" alt="SUBMIT" name="napravi" value="Създай" /></p>
		<br/>
		
		<?php
			if(isset($_POST['napravi']))
			{
				$ip = addslashes(trim($_POST['ip']));
				$code = trim($_POST['code']);
				
				if($ip == NULL || $code == NULL)
				{
					echo "<fieldset>
					<legend>Грешка</legend>Моля, попълнете всички полета!</fieldset>";
				}else{
					 if(validateIpAddress($ip))
					 {
						 if($code != 9) {
							 echo "<fieldset>
							 <legend>Грешка</legend>Кодът е грешен!</fieldset>
							 ";
						 }else{
							$check = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM server_gen WHERE ip = '$ip'");
							 if($num = mysqli_num_rows($check)){
								 echo "<fieldset>
								 <legend>Грешка
								 </legend>Този IP адрес вече е бил използван.</fieldset><br /><br />
								 ";
								 echo '<fieldset>
							<legend>Демо на картинката
							</legend><img src="serverad/status/status.php?ip='.$ip.'"></fieldset>
						<h3><fieldset>
							<legend>Кодове за вграждане</legend><div class="code_box"><label for="codebb">BBCode (за форуми):</label> <input id="codebb" value="[url=http://http://127.0.0.1/1/][IMG]http://justplay-bg.info/stats.php?ip='.$ip.'[/IMG][/url]" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 <div class="code_box"><label for="codebb">HTML (за сайтове):</label> <input id="codebb" value="<img src=http://justplay-bg.info/stats.php?ip='.$ip.'>" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 
												 </h3>
												 </fieldset>
												 <br /><br /><div style="border-bottom: 1px dashed #ccc; width: auto;padding-bottom: 5px;padding-top: 5px;"></div><br /><br />
												 <fieldset>
							<legend>Демо на картинката
							</legend><img src="http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'"></fieldset>
						<h3><fieldset>
							<legend>Кодове за вграждане</legend><div class="code_box"><label for="codebb">BBCode (за форуми):</label> <input id="codebb" value="[url=http://http://127.0.0.1/1/][IMG]http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'[/IMG][/url]" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 <div class="code_box"><label for="codebb">HTML (за сайтове):</label> <input id="codebb" value="<img src=http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'>" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 
												 </h3>
												 </fieldset>';
								 
								 
							 } else { 
								 $sql = mysqli_query($conn,"INSERT INTO server_gen (ip) VALUES ('$ip')");
								 echo '<fieldset>
							<legend>Демо на картинката
							</legend><img src="serverad/status/status.php?ip='.$ip.'"></fieldset>
						<h3><fieldset>
							<legend>Кодове за вграждане</legend><div class="code_box"><label for="codebb">BBCode (за форуми):</label> <input id="codebb" value="[url=http://http://127.0.0.1/1/][IMG]http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'[/IMG][/url]" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 <div class="code_box"><label for="codebb">HTML (за сайтове):</label> <input id="codebb" value="<img src=http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'>" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 
												 </h3>
												 </fieldset>
												 <br /><br /><div style="border-bottom: 1px dashed #ccc; width: auto;padding-bottom: 5px;padding-top: 5px;"></div><br /><br />
												 <fieldset>
							<legend>Демо на картинката
							</legend><img src="serverad/status/status.php?ip='.$ip.'"></fieldset>
						<h3><fieldset>
							<legend>Кодове за вграждане</legend><div class="code_box"><label for="codebb">BBCode (за форуми):</label> <input id="codebb" value="[url=http://http://127.0.0.1/1/][IMG]http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'[/IMG][/url]" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 <div class="code_box"><label for="codebb">HTML (за сайтове):</label> <input id="codebb" value="<img src=http://http://127.0.0.1/1/serverad/status/status.php?ip='.$ip.'>" onclick="javascript:this.focus();this.select();" readonly="false" class="text_input long" type="text"></div>
												 
												 </h3>
												 </fieldset><br /><br /><br />';
							 }
						 }
					 }else{
						 echo "<fieldset>
						 <legend>Грешка
						 </legend>Въведете реален IP адрес и порт.</fieldset>";
						 
					 }
				}
			}
	?>
status.php
Код за потвърждение: Трябва да си влязъл в системата, за да можеш да виждаш линковете
<?php
header("Content-type: image/png");
$ServerIP2 = $_GET['ip'];
@$game = $_GET['game'];

$ico = imagecreatefrompng('images/Cstrike.png');
$im = imagecreatefrompng("images/small.png");

$black = ImageColorAllocate($im, 0, 0, 0);
$red = ImageColorAllocate($im, 248, 248, 255);
$orange = ImageColorAllocate($im, 176, 137, 10);

include ("../query/cs_hl.php");
$names = $server['name'];
$karta = $server['map'];
$players = $server['players'];
$maxplayers = $server['playersmax'];
$os = $server['server_os'];
if ($os == "l") {
  $os = imagecreatefrompng('images/Linux.png');
} else if ($os == "w") {
  $os = imagecreatefrompng('images/Windows.png');
} else {
  $os = "";
}

if (!$names) {
  $stats2 = imagecreatefromgif('images/offline.gif');
  $white = ImageColorAllocate($im, 255, 255, 255);
  imagestring($im, 4, 100, 14, "Server: $ServerIP2 is offline!", $white);
  imagecopy($im, $stats2, 80, 12, 0, 0, 16, 16);
} else {
  $stats1 = imagecreatefromgif('images/online.gif');
  $blue = ImageColorAllocate($im, 0, 245, 255);
  $green = ImageColorAllocate($im, 0, 255, 0);
  imagestring($im, 3, 30, 15, "" . truncate_string($names, 33, '..') . "", $red);
  imagestring($im, 3, 30, 35, "$ServerIP2", $red);
  imagestring($im, 3, 300, 15, "" . $players . "/" . $maxplayers . "", $green);
  imagestring($im, 4, 300, 34, "" . truncate_string($karta, 12, '..') . "", $red);
  imagecopy($im, $stats1, 5, 32, 0, 0, 16, 16);
  imagecopy($im, $ico, 5, 15, 0, 0, 16, 16);
  imagecopy($im, $os, 417, 20, 0, 0, 16, 16);
}
@fclose($fp);
// TEXT TRUNCATE
function truncate_string($string, $max_chars, $end_chars) {
  $text_len = strlen($string);
  $temp_text = '';
  if ($text_len > $max_chars) {
    for ($i = 0;$i < $max_chars;$i++) {
      $temp_text.= $string[$i];
    }
    $temp_text.= $end_chars;
    return $temp_text;
  } else {
    return $string;
  }
}
//end truncate
@imagepng($im, null, 9);
@imagedestroy($im);
exit;
?>
Внимание!
Моля, регистрирайте се или влезте в акаунта си за да виждате всички мнения в темата